Chương trình thi đua Extra Click Bonus: Mỗi click mang lại 1.000 đồng tiền thưởng!

Ngày đăng : 05:25 22-01-2021

Chương trình Extra Click Bonus


Chương trình thi đua Extra Click Bonus  sẽ mang đến cho các cộng tác viên những món tiền thưởng bổ sung thú vị và bất ngờ mỗi tháng. Mỗi một nhấp chuột (click) của khách hàng vào link giơi thiệu thiệu chiến dịch bất kỳ trong tháng sẽ mang đến cho Cộng tác viên món tiền thưởng 1.000 đồng, bất kế lần click đó có làm phát sinh doanh thu hoa hồng của chiến dịch đó hay không. Hãy xem quy định cụ thể  dưới đây của chương trình nhé:
* Số lượng click được tính:
- Số lượng click duy nhất được tính sẽ căn cứ trên cơ sở Thống kế click của hệ thống trong Tài khoản cộng tác viên.
- Tổng số  click  duy nhất trong tháng, tính từ ngày 1 đến ngày cuối tháng (ký hiệu TC) phải vượt 100 click.
( Cộng tác viên có thể tự kiểm tra số lượng click duy nhất trong tháng của mình theo  Hướng dẫn cách tính click vào link giới thiệu chiến dịch).

Lưu ý:  Nghiêm cấm tạo click ảo bằng phần mềm hay bằng bất kỳ hình thức gian lận nào. Những click ảo như vậy sẽ không được tính và Cộng tác viên vi phạm  có thể sẽ bị cấm tham gia chương trình. BTC có quyền yêu cầu CTV giải trình các hoạt động tạo click nếu có nghi ngờ.

* Tiền thưởng  mỗi tháng được tính theo công thức sau:
       
Tiền thưởng tháng = (TC - 100)*1.000 đồng
Số tiền thưởng tối đa mỗi tháng của Chương trình này  cho một cộng tác viên  tối đa là: 300.000 đồng.

* Điều kiện được xét thưởng mỗi tháng
- Cộng tác viên phải tạo được ít nhất 1 phát sinh hoa hồng chiến dịch bất kỳ trong tháng.
 Điều kiện này được miễn trong tháng đầu tiên đối với thành viên mới  hay trong một số đợt khuyến mại hay sự kiện (BTC khi đó sẽ thông báo cho cộng tác viên và trên website hay fanpage của chương trình).
.
 

Ban tổ chức toàn quyền thay đổi nội dung chương trình và thực hiện việc xét duyệt kết quả tham gia hàng tháng. Tiền thưởng nếu có sẽ chuyển vào vào tài khoản của cộng tác viên trước ngày 10 của tháng tiếp theo  đồng thời gửi thông báo kết quả được thưởng cho cộng tác viên.
Cộng tác viên có thể kiểm tra tiền thưởng tại mục "Hoa hồng phát sinh khác" trong Tài khoản của mình.

Lưu ý: Ngoài tiền thưởng của Chương trình Extra Click Bonus này, hàng tháng Ban Quản Trị vẫn duy tri Chương trình  Top Click Bonus  trong đó sẽ còn chọn tối đa 5 Cộng tác viên có hoạt động nổi trội nhất cùng số  lượng click link giới thiệu nhiều nhất (ít nhất đạt từ 300 lượt trở lên)  để tặng thưởng thêm số tiền từ 100.000 đến 500.000 đồng.
Kết quả trúng thưởng của Chương trình thi đua hàng tháng sẽ được Ban tổ chức công bố công khai trong vòng 5 ngày đầu của tháng tiếp theo tại link: http://bit.ly/2PJxSov.

Cộng tác viên cần thêm thông tin hay có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ vói Ban tổ chức chương trình, email: bantochuc@ketnoigiaoduc.vn, điện thoại (024) 73012689, hoặc trao đổi trên nhóm "Cộng tác viên KNGD" tại link: https://zalo.me/g/mwkxme473 hay tiện ích CHAT trực tuyến.
 

BAN TỔ CHỨC