KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH THI ĐUA TOP CLICK BONUS VÀ EXTRA CLICK BONUS HÀNG THÁNG

Ngày đăng : 04:25 08-03-2021

Dưới đây sẽ công bố kết quả của Chương trình thi đua Top Click Bonus và Extra Click Bonus hàng tháng:

* Kết quả tháng 2/2021
(i) Top Click Bobus
- Cộng tác viên Nguyễn Văn An (Mã 648356): Tổng click duy nhất 478, Hoa hồng chiến dịch phát sinh: 18.000 đ --> Được thưởng 200.000 đồng.
- Cộng tác viên Phạm Trần Anh Kiên (Mã 275964): Tổng click duy nhất 382, Hoa hồng chiến dịch phát sinh: 56.000 đ --> Được thưởng 100.000 đồng.
(ii) Extra Click Bonus
- Cộng tác viên Nguyễn Văn An (Mã 648356): Tổng click duy nhất 478, Hoa hồng chiến dịch phát sinh: 18.000 đ --> Được thưởng 378.000 đồng.
- Cộng tác viên Phạm Trần Anh Kiên (Mã 275964): Tổng click duy nhất 382, Hoa hồng chiến dịch phát sinh: 56.000 đ --> Được thưởng 382.000 đồng
- Cộng tác viên Hoàng Anh Tài (Mã  448692): Tổng click duy nhất 278 -->  Hoa hồng chiến dịch phát sinh: 261.000 đ --> Được thưởng 178.000 đồng.
- Cộng tác viên Phạm Thị Oanh (Mã 447802): Tổng click duy nhất 125 -->  Hoa hồng chiến dịch phát sinh: 3.000 đ --> Được thưởng 25.000 đồng.

Số tiền thưởng sẽ được Ban tổ chức chuyển đến Tài khoản của Cộng tác viên. Các cộng tác viên đăng nhập tài khoản và kiểm tra tiền thưởng tại mục "Thống kê hoa hồng phát sinh > Hoa hồng phát sinh khác".

Mới các Cộng tác viên tiếp tục tham gia chương trình thi đua tháng tiếp theo!
 

XIN CHÚC MỪNG CÁC CỘNG TÁC VIÊN ĐÃ TRÚNG THƯỞNG!

BAN TỔ CHỨC