Chiến dịch phát triển cộng tác viên cấp dưới

Hoa hồng : 10%

Hoa hồng tối thiểu : 0 VNĐ

Thời gian diễn ra: Liên tục

Mô tả : Trong vòng thời gian 120 ngày kể từ khi ai đó nhấp link giới thiệu và  đăng ký  trở thành Cộng tác viên mới của Chương trình Cộng tác viên tiếp thị liên kết KETNOIGIAODUC, Cộng tác viên mới này sẽ trở thành thành viên của Mạng lưới Công tác viên cấp dưới và trong vòng thời gian 90 ngày tiếp theo (gọi là Thời gian được hưởng hoa hồng CTV cấp dưới). Cộng tác viên ( gọi là Cộng tác viên cấp trên) sẽ được hưởng 10% của tất cả các phát sinh hoa hồng của Cộng tác viên cấp dưới này.


Chiến dịch cho phép Cộng tác viên (gọi là Cộng tác viên cấp trên) tự phát triển mạng lưới cộng tác viên cấp dưới của mình. Khi đó Cộng tác viên cấp trên sẽ  được hưởng 10% của tất cả các phát sinh hoa hồng của các cộng tác viên cấp dưới của mình trong thời gian quy định.

Phát triển thành công mạng lưới  đông đảo các cộng tác viên cấp dưới  là một trong những cách giúp Cộng tác viên cấp trên tăng thu nhập hiệu quả nhất bởi phát sinh doanh thu của các cộng tác viên khác sẽ tự động làm tăng doanh thu của mình. Tuy nhiên, không phát mọi cộng tác viên đều có quyền tham gia Chiến dịch này.  Thông thường chỉ những Cộng tác viên chọn lọc, đã chứng tỏ năng lực và đủ điều kiện mới được Ban quản trị Chương trình Cộng tác  viên cho phép tham gia chiến dịch này.

Trang đích của Chiến dịch Phát triển mạng lưới cộng tác viên cấp dưới chính là Trang chủ Cộng tác viên tiếp thị liên kết KETNOIGIAODUC tại link: http://affiliate.ketnoigiaoduc.vn/.

Công tác viên sử dụng link giới thiệu của chiến dịch được cấp trong tài khoản của mình để  thu hút các thí sinh/học viên truy cập vào trang đích trên.

Cơ chế hoạt động của chiến dịch

Trong vòng thời gian 120 ngày kể từ khi ai đó nhấp link giới thiệu và  đăng ký  trở thành Cộng tác viên mới của Chương trình Cộng tác viên tiếp thị liên kết KETNOIGIAODUC, Cộng tác viên mới này sẽ trở thành thành viên của Mạng lưới Công tác viên cấp dưới và trong vòng thời gian 90 ngày tiếp theo (gọi là Thời gian được hưởng hoa hồng CTV cấp dưới). Cộng tác viên ( gọi là Cộng tác viên cấp trên) sẽ được hưởng 10% của tất cả các phát sinh hoa hồng của Cộng tác viên cấp dưới này.

Mỗi khi cộng tác viên cấp dưới trong mạng lưới phát có hoa hồng mới, phát sinh hoa hồng % sẽ được duyệt và hiển thị ngay trên tài khoản của Cộng tác viên cấp trên.

Đối tượng khách hàng mục tiêu của chiến dịch

Bất kỳ ai muốn tham gia và trở thành cộng tác viên của Chương trình Cộng tác viên tiếp thị liên kết của KETNOIGIAODUC.

Những cộng tác viên nào có thể tham gia chiến dịch

Cộng tác viên muốn tham gia Chiến dịch Phát triển mạng lưới cộng tác viên cấp dưới này cần liên hệ với Ban quản trị Chương trình để được cấp phép.

Để triển khai thành công chiến dịch này, cộng tác viên không nhưng phải chứng tỏ năng lực phát triển mạng lưới đối tác và còn phải có khả năng và kinh nghiệm hướng dẫn hỗ trợ các cộng tác viên cấp dưới mới trong mạng lưới của mình triển khai tốt các chiến dịch của họ.

 

Tham gia ngay

 

Xem hướng dẫn cách triển khai chiến dịch