Chiến dịch khuyến khích thí sinh nhập học

Hoa hồng : 50%

Hoa hồng tối thiểu : 30000 VNĐ

Thời gian diễn ra: Liên tục

Mô tả : Trong vòng 120 ngày kể từ khi thí sinh nhấp link liên kết của Cộng tác viên, nếu thí sinh đó  được xác nhận đã nhập học thành công một hay nhiều khóa học – tin tuyển sinh bất kỳ trên website: https://ketnoigiaoduc.vn/  trong suốt khoảng thời gian 180 ngày tiếp theo , thì Cộng tác viên sẽ được hưởng số tiền hoa hồng bằng 50% giá trị của số Điểm thưởng nhập học mà thí sinh nhận được cho mỗi lần nhập học (mỗi điểm thưởng có giá trị là 1.000 đồng) hoặc tối thiểu bằng 30.000 đồng nếu 50% số Điểm thưởng nhập học ít hơn giá trị tối thiểu này.


Trong chiến dịch này, Cộng tác viên sẽ tăng thu nhập của mình thông qua việc giới thiệu và khuyến khích các thí sinh đăng ký nhập học vào các khóa học hay tin tuyển sinh đăng trên  Sàn tuyển sinh trực tuyến KETNOIGIAODUC.

Luôn có hàng trăm các khóa học – tin tuyển sinh ở mọi cấp học trình độ và trong tất cả các lĩnh vực ngành nghề , từ dài hạn đến ngắn hạn, từ bằng cấp chính quy đến chứng chỉ ngắn hạn, từ hàn lâm cao cấp đến kiến thức kỹ năng phổ thông, từ các khóa chuẩn quốc gia đến các khóa theo chuẩn quốc tế, các khóa dự bị đại học hay các khóa chuẩn bị cho du học, xuất khẩu nước ngoải, vv  được đăng mới và cập nhật liên tục trên các trang web KETNOIGIAODUC.VN  đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của các thí sinh/học viên cả nước.

Trang đích của Chiến dịch Khuyến khích thí sinh nhập học có địa chỉ: https://ketnoigiaoduc.vn/khuyen-khich-thi-sinh-nhap-hoc-c106.html

Công tác viên sử dụng link giới thiệu của chiến dịch được cấp trong tài khoản của mình để  thu hút khách hàng truy cập vào trang đích trên.

Cơ chế hoạt động của chiến dịch

Trong vòng 120 ngày kể từ khi thí sinh nhấp link liên kết của Cộng tác viên, nếu thí sinh đó  được xác nhận đã nhập học thành công một hay nhiều khóa học – tin tuyển sinh bất kỳ trên website: https://ketnoigiaoduc.vn/  trong suốt khoảng thời gian 180 ngày tiếp theo , thì Cộng tác viên sẽ được hưởng số tiền hoa hồng bằng 50% số Điểm thưởng nhập học mà thí sinh nhận được cho mỗi lần nhập học (mỗi điểm thưởng có giá trị là 1.000 đồng) hoặc tối thiểu bằng 30.000 đồng nếu 50% số Điểm thưởng nhập học ít hơn giá trị tối thiểu này. Đặc biệt, nếu thí sinh giới thiệu đăng ký tuyển sinh nhập học thành công một khóa học -tin tuyển sinh du học hay xklđ, Công tác viên sẽ được hưởng ít nhất 200.000 đồng/thí sinh.

Đối tượng khách hàng mục tiêu của chiến dịch

Học sinh sinh viên, người có nhu cầu học tập, nâng cao trình độ, bồi dưỡng  kiến thực hay nghiệp vụ chuyên môn, người có nguyện vọng du học hay xuất khẩu lao động hay bất kỳ thí sinh nào ở mọi lứa tuổi trên cả nước.

Những cộng tác viên nào nên tham gia chiến dịch

Bất kỳ cộng tác viên nào cùng đều có thể tham gia chiến dịch này, tuy nhiên những cộng tác viên sau sẽ có nhiều lợi thế:

- Cộng tác viên có sẵn các mối liên hệ, giao tiếp hay cơ sở dữ liệu với các đối tượng khách hàng mục tiêu của chiến dịch.

- Cộng tác viên phụ trách hay làm các công việc liên quan đến học sinh sinh viên, công tác tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp tại các trường, các đơn vị đào tạo.

- Và hiển nhiên sẽ là một lợi thế rất lớn nếu bản thân cộng tác viên chính là thí sinh, hay có bạn bè người thân đang có nhu cầu học tập hay du học/XKLĐ.

 

Tham gia ngay

 

 

Xem hướng dẫn cách triển khai chiến dịch
Sử dụng chiến dịch tổng hợp để thay thế