Chiến dịch tiếp thị dịch vụ tuyển sinh tổng hợp

Hoa hồng : Tương ứng với các chiến dịch thành phần liên quan

Hoa hồng tối thiểu : Tương ứng với các chiến dịch thành phần liên quan

Thời gian diễn ra: Liên tục

Mô tả : Hoa hồng của Chiến dịch này sẽ tổng hợp từ tất cả các hoa hồng phát sinh từ các chiến dịch thành phần liên quan gồm Chiến dịch giới thiệu dịch vụ nhà tuyển sinh, Chiến dịch khuyến khích thí sinh nhập học và Chiến dịch phát triển tài khoản thí sinh với thời gian ghi nhận cookies tương ứng với mỗi chiến dịch thành phần này.


Chiến dịch tiếp thị dịch vụ tuyển sinh tổng hợp (gọi tắt là Chiến dịch tiếp thị tổng hợp) là chiến dịch đặc biệt cho phép tạo hoa hồng tổng hợp từ cả 3 Chiến dịch thành phần là Chiến dịch phát triển tài khoản thí sinh, Chiến dịch khuyến khích thí sinh nhập học và Chiến dịch giới thiệu dịch vụ cho Nhà tuyển sinh. Tỷ lệ phát sinh hoa hồng của chiến dịch 3 trong 1 này sẽ tương ứng với tỷ lệ phát sinh hoa hồng của từng chiến dịch thành phần và sẽ được phân bổ cho từng chiến dich thành phần tương ứng của cộng tác viên.
Như vậy, cộng tác viên khi  sử dụng link giới thiệu chiến dịch tiếp thị tổng hợp về thực tế sẽ thay thế cho link giới thiệu của cả 3 chiến dịch thành phần trên. Điều này làm tăng sẽ làm tăng xác xuất thực hiện các giao dịch với các đối tượng khách hàng khác nhau và do đó tăng khả năng tạo ra doanh thu hoa hồng cho cộng tác viên.
Khi khách hàng click vào link giới thiệu chiến dịch tổng hợp sẽ tạo ra cookies có cơ chế ghi nhận tương tự như cookies của chiến dịch thành phần cơ giao dịch liên quan.

Một điều đặc biệt nữa của Chiến dịch tiếp thị dịch vụ tuyển sinh tổng hợp là nó có tới 5 link liên kết giới thiệu chiến dịch tương ứng với 5 trang đích khác nhau gồm: Trang đích chính -Trang chủ KETNOIGIAODUC (địa chi: https://ketnoigiaoduc.vn/), Trang Khóa học - Tin tuyển sinh (địa chỉ: https://ketnoigiaoduc.vn/tim-khoa-hoc/tat-ca-khoa-hoc.html), Trang Trường tuyển sinh (đia chỉ: https://ketnoigiaoduc.vn/top-truong-tuyen-sinh-duoc-quan-tam-nhat.html) và Trang Tư vấn tuyển sinh (địa chỉ: https://ketnoigiaoduc.vn/tu-van-tuyen-sinh.html).
Việc có nhiều link giới thiệu chiến dịch sẽ giúp cộng tác viên dễ dàng lựa chọn link giới thiệu phù hợp với từng hoàn cảnh, từng nhóm đối tượng, từng mục tiêu khi triển khai chiến dịch.

Cơ chế hoạt động của chiến dịch
Cộng tác viên có thể lựa chọn 1 trong 5 link liên kết giới thiệu để triển khai chiến dịch tiếp thị tổng hợp đến khách hàng. Khi khách hàng click vào link giới thiệu tại máy tính của mình và thực hiện giao dịch thì tùy theo giao dịch cụ thể sẽ kích hoạt cookies và cơ chế tạo hoa hồng tương ứng với chiến dịch thành phần liên quan.
Thí dụ: Khách hàng nhận được link giới thiệu chiến dịch tiếp thị tổng hợp của cộng tác viên và click vào link này rồi đăng ký thành viên thí sinh của Kênh tuyển sinh trực tuyến KETNOIGIAODUC. Khi đó tại máy tính của khách hàng sẽ kích hoạt cookies của Chiến dịch phát triển tài khoản thí sinh và tạo hoa hồng của chiến dịch thành phần này cho cộng tác viên. Sau đó cũng trên máy tính này, nếu có thí sinh đăng ký nhập học vào một khóa học đăng tuyển trên KETNOIGIAODUC, thì cookies của Chiến dịch khuyến khích thí sinh nhập học cũng sẽ được kích hoạt và hoa hồng của chiến dịch thành phần này sẽ được tạo ra cho cộng tác viên. Còn nếu sau đó lại có ai đó thực hiện giao dịch mua dịch vụ tuyển sinh của KETNOIGIAODUC từ máy tính này, thì sẽ lại kích hoạt cookies và tạo hoa hồng của Chiến dịch giới thiệu dịch vụ cho nhà tuyển sinh.

Đối tượng khách hàng mục tiêu của chiến dịch
Như trên đã phân tích, đây là chiến dịch tiếp thị tổng hợp 3 trong 1, vì vậy đối tượng khách hàng mục tiêu sẽ rất rộng, bao gồm các nhà tuyển sinh - những người muốn mua dịch vụ tuyển sinh của KETNOIGIAODUC,  các thí sinh và học viên - những đối tượng có nhu cầu học tập, đăng ký tuyển sinh nhập học. Tóm lại là hầu như tất cả các đối tượng có nhu cầu sử dụng các dịch vụ của KETNOIGIAODUC.

Những cộng tác viên nào nên tham gia chiến dịch
Tham gia chiến dịch này có lẽ luôn là lựa chọn khôn ngoan của mọi cộng tác viên bởi tính hiệu quả, dễ sử dụng, độ bao trùm rộng rãi các đối tượng khách hàng mục tiêu.
Đặc biệt những cộng tác viên sau nên tham gia triển khai chiến dịch tiếp thị tổng hợp này:
- Cộng tác viên muốn tiếp thị cùng lúc nhiều loại đối tượng khách hàng khác nhau có nhu cầu sử dụng các loại dịch vụ tuyển sinh đa dạng của KETNOIGIAODUC.
- Các trường phổ thông, các tổ chức giáo dục có thể đặt link giới thiệu chiến dịch trên website/blog của đơn vị mình hay sử dụng các phương thức chia sẻ link giới thiệu chiến dịch khác đến toàn thể các học sinh của mình, là những đối tượng có thể vừa đăng ký tài khoản thành viên thí sinh rồi lại đăng ký tuyển sinh nhập học vào một khóa học trên KETNOIGIAODUC.
- Cộng tác viên mới, chưa có nhiều kinh nghiệm lựa chọn triển khai một chiến dịch thành phần nào đó hay tổ chức tiếp từng đối tượng khách hàng cụ thể.

 

Đăng ký tham gia chương trình

 


 

Xem hướng dẫn cách triển khai chiến dịch