Chiến dịch giới thiệu dịch vụ cho Nhà tuyển sinh

Hoa hồng : 25%

Hoa hồng tối thiểu : 20000 VNĐ

Thời gian diễn ra: Liên tục

Mô tả : Trong vòng thời gian 120 ngày  kể từ khi khách hàng nhấp link giới thiệu của Cộng tác viên, khách hàng đó mua thành công một hay nhiều đơn hàng dịch vụ bất kỳ trong suốt 60 ngày tiếp theo, thì Cộng tác viên sẽ được hưởng 25% hoa hồng của giá trị  mỗi đơn hàng đó (hoặc ít nhất 20.000 đồng  cho đơn hàng có 25% hoa hồng ít hơn 20.000 đồng).


Với chiến dịch này, Cộng tác viên sẽ kiếm hoa hồng thông qua việc giới thiệu các dịch vụ tuyển sinh cho các nhà tuyển sinh có nhu cầu.

KETNOIGIAODUC cung cấp hàng chục các dịch vụ tuyển sinh trực tuyến khác nhau từ các dịch vụ đơn lẻ đến các dịch vụ đóng gói cho các trường, các đơn vị giáo dục đào tạo và các nhà tuyển sinh. Các giao dịch mua bán, thanh toán đều có thể thực hiện tự động trực tuyến và đó chính là cơ hội rất lớn cho Cộng tác viên giới thiệu và bán thành công các dịch vụ không chỉ một lần mà nhiều lần cho họ.

Trang đích của chiến dịch chính là Trang chủ Nhà tuyển sinh/Nhà đào tạo của KETNOIGIAODUC (tại địa chỉ: https://ketnoigiaoduc.vn/nha-dao-tao.html)

Công tác viên sử dụng link giới thiệu của chiến dịch được cấp trong tài khoản của mình để  giới thiệu và thu hút khách hàng truy cập vào trang đích trên.

Cơ chế hoạt động của chiến dịch

Trong vòng thời gian 120 ngày  kể từ khi khách hàng nhấp link giới thiệu của Cộng tác viên, khách hàng đó mua thành công một hay nhiều đơn hàng dịch vụ bất kỳ trong suốt 60 ngày tiếp theo, thì Cộng tác viên sẽ được hưởng 25% hoa hồng của giá trị  mỗi đơn hàng đó (hoặc ít nhất 20.000 đồng  cho đơn hàng có 25% hoa hồng ít hơn 20.000 đồng).

Mỗi khi khách hàng hoàn thành giao dịch mua đơn hàng dịch vụ, phát sinh hoa hồng sẽ được duyệt và hiển thị ngay trên tài khoản của Cộng tác viên.

Ghi chú: Đối với các đơn hàng dịch vụ miễn phí (khuyến mại 100%), CTV sẽ không được hưởng hoa hồng trừ trường hợp sau:
+/ Đơn hàng dịch vụ Đăng tuyển cơ bản 30 ngày miễn phí (DV5): được hưởng hoa hồng mức tối thiểu sau khi khách hàng được giơi thiệu (Nhà tuyển sinh) đã đăng tin tuyển sinh đầu tiên và được duyệt hiển thị. 

 

Đối tượng khách hàng mục tiêu của chiến dịch

Các tổ chức hay cá nhân có nhu cầu tuyển sinh như các trường, các trung tâm đào tạo, các đơn vị và cá nhân cho hoạt động giáo dục đào tạo, hay bất kỳ nhà tuyển sinh trong cả nước.

Những cộng tác viên nào nên tham gia chiến dịch

Về nguyên tắc, bất kỳ Cộng tác viên nào cũng có thể tham gia chiến dịch này, tuy nhiên những cộng tác viên thuộc dạng sau sẽ có nhiều ưu thế:
- Những cộng tác viên có mối liên hệ và cơ sở dữ liệu với các đối tượng khách hàng mục tiêu của chiến dịch.
- Những cộng tác viên có hiểu biết,  kinh nghiệm hay làm việc trong lĩnh vực tuyển sinh đào tạo, và hiển nhiên nếu bản thân họ là nhà tuyển sinh thì lại càng có ưu thế lớn.

 

Đăng ký Cộng tác viên

 

 

Xem hướng dẫn cách triển khai chiến dịch
Sử dụng chiến dịch tổng hợp để thay thể